Eyes of Simon
Eyes of Simon

Pencil on A4 archival paper.

Eyes of Simon

Pencil on A4 archival paper.